ZARZĄD I RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Skład Zarządu Budowlani SA zarejestrowany w KRS w dniu 02.03.2011:

 1. Stanisław Klimczak – prezes
 2. Krzysztof Salwach – wiceprezes
 3. Marcin Konarski – wiceprezes
 4. Krzysztof Serafin – wiceprezes
 5. Eugeniusz Ozdoba – wiceprezes

W okresie trwania kadencji nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. W dniu 10.03.2011 Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Krzysztofa Salwacha i jednocześnie powołała na stanowisko wiceprezesa Mirosława Żórawskiego.

Rada Nadzorcza powołana przez założycieli Budowlani SA w pierwszym roku działalności wyglądała następująco:

 1. Bartosz Chudzik
 2. Jacek Franasik
 3. Leszek Andrzejczak
 4. Rafał Jujka
 5. Rafał Jaskóła

W marcu 2012 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Budowlani SA:

 1. Krzysztof Serafin – prezes
 2. Eugeniusz Ozdoba – wiceprezes
 3. Grzegorz Urbaniak – wiceprezes
 4. Piotr Jakubiak – wiceprezes

Od końca roku 2017 Zarząd Budowlani Rugby SA został ograniczony do 2-osobowego składu:

 1. Krzysztof Serafin – prezes
 2. Grzegorz Urbaniak – wiceprezes

W skład Rady Nadzorczej kierującej działaniami Budowlani Rugby SA wchodzą następujące osoby:

 1. Jacek Franasik – przewodniczący
 2. Eugeniusz Ozdoba
 3. Stanisław Klimczak